PRZYKŁADOWY PROGRAM  ZIELONEJ   SZKOŁY (2-DNIOWY)

1 DZIEŃ

11.00 – przyjazd uczestników obozu

11.00 – 12.00 – zakwaterowanie

12.00 – 13.00 – spotkanie z leśniczym – zasady zachowania w lesie…

13.00 – 14.00 – obiad

14.00 – 18.00 – zajęcia z survivalu

  • wprowadzenie do survivalu
  • zdobywanie wody i rodzaje ognisk,
  • nawigacja w terenie,
  • planowanie wypadu i przygotowywanie jedzenia,
  • obozowanie a prawo,
  • nóż survivalowy,
  • budowa łuku

18.00 – 19.00 – kolacja

19.00 – 20.00 – zawody strzeleckie z łuku

20.00 – 22.00 – ognisko (pieczenie kiełbasek)

22.00 – 1.00 – podchody

2 DZIEŃ

7.30 – pobudka

7.30 – 8.00 – musztra

8.00 – 8.30 – poranna toaleta

8.30 – 9.00 – śniadanie

9.00 – 13.00 – ścieżka dydaktyczna „Nad Zamrzonką” (z przewodnikiem leśnikiem)

13.00 – 14.00 – obiad

14.00 – 16.00 – zawody strzeleckie – łuk, gry i zabawy