Dane kontaktowe osoby zgłaszającej

Imię i nazwisko (wymagane)

Numer kontaktowy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Wybierz obóz

Wybierz termin

Dane kontaktowe uczestnika/ów

Proszę wypisać dane wszystkich uczestników(imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz szkoła do której uczęszcza dziecko)

Warunki uczestnictwa

* pole obowiązkowe

oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa w obozie i go akceptuję

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie na stronie internetowej oraz materiałach reklamowych fotografii z udziałem mojego dziecka.

Przetwarzanie danych

* pole obowiązkowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach realizacji niniejszej rezerwacji (zgodnie z Ustawą z dn, 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).

*należy zapłacić do dnia w ciągu 3 dni od dnia rezerwacji online
Ostateczna zapłata winna nastąpić do 30 dni od rozpoczęcia turnusu.