Wędkarstwo w Borach Tucholskich – jakie gatunki ryb możesz tutaj spotkać!

Bory słynące z pięknych lasów i jezior zapewniają nam wiele rozrywek. Przyjeżdżając w to miejsce na pewno nie zaznasz nudy. Każdy z nas znajdzie tutaj coś dla siebie – bieganie po leśnych ścieżkach, grzybobranie, pływanie kajakiem, czy też wędkowanie. Te przepiękne tereny kryją w sobie nie tylko wiele gatunków roślin i zwierząt, ale i również w znajdujących się na tych terenach jeziorach nie brakuje wielu gatunków ryb.

Najczęściej spotykanymi w tutejszych jeziorach rybami są: leszcz, płoć, węgorz, szczupak, sandacz, okoń, lin, karaś, ukleja i inne.

Warto podkreślić, że łowienie ryb w jeziorach znajdujących się na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” dozwolone jest tylko na podstawie pisemnego zezwolenia, którego udziela Dyrektor Parku Narodowego.

Zachęcamy również do zapoznania się ze szczegółowym regulaminem połowu ryb na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”:

 1. Na podstawie wykupionego zezwolenia dopuszcza się wędkowanie wyłącznie na następujących jeziorach Parku w ściśle określonych strefach:
  • Jezioro Ostrowite, strefy nr 5 i 6
  • Jezioro Zielone, strefa nr 1;
  • Jezioro Płęsno (Pilskie), strefa nr 3;
  • Jezioro Jeleń, strefa nr 2;
  • Jezioro Skrzynka, strefa nr 4.
 2. Zasięg stref brzegowych jezior wymienionych w pkt. 1 określony został na mapie stanowiącej załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora nr 13/15 z dn. 15 kwietnia 2015 r. w sprawie udostępniania jezior Parku Narodowego „Bory Tucholskie” dla amatorskiego połowu ryb.
 3. W terenie początek i koniec strefy amatorskiego połowu ryb został oznakowany znakiem graficznym – ryba koloru czerwonego, umieszczonym na drzewach.
 4. Amatorski połów ryb w strefach nr 1, 2, 3 i 5 dozwolony jest przez okres 5-miesięcy, tj. od 1 czerwca do 31 października, a w strefach nr 4 i 6 od 1 sierpnia do 31 października.
 5. Osoba amatorsko łowiąca ryby, oprócz zasad amatorskiego połowu ryb określonych niniejszym załącznikiem do Zarządzenia Dyrektora Parku nr 13/15 z dn. 15 kwietnia 2015 r., zobowiązana jest do przestrzegania, m. in.:
  • ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ze szczególnym uwzględnieniem art. 12 ust. 3, 7, 8 oraz art. 15;
  • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 nr 138, poz. 1559, zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 17, poz. 160; Dz. U. z 2009 r. Nr 94, poz. 780; Dz. U. z 2010 r. Nr 104, poz. 654, z 2011 r. Nr 143, poz.842).
  • zarządzenia nr 10/15 Dyrektora Parku Narodowego „Bory Tucholskie” z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie udostępniania Parku Narodowego „Bory Tucholskie” dla edukacji i turystyki;
  • zarządzenia nr 5/15 Dyrektora Parku Narodowego „Bory Tucholskie” z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia i pobierania opłat za wstęp do Parku Narodowego „Bory Tucholskie”;
  • zarządzenie nr 13/12 Dyrektora Parku z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wyjątków od zakazów obowiązujących na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”;
  • zarządzenie nr 15/08 Dyrektora Parku z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zwiedzania i korzystania z Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.
 6. Wędkującego obowiązuje Regulamin Sportowego Połowu Ryb PZW, o ile postanowienia jego nie są sprzeczne z Zarządzeniem Dyrektora w sprawie udostępniania Parku Narodowego „Bory Tucholskie” dla amatorskiego połowu ryb.
 7. Amatorski połów ryb dozwolony jest od wschodu do zachodu słońca tj. w porze dziennej.
 8. Amatorski połów ryb dozwolony jest dwoma wędkami z brzegu.
 9. Amatorski połów ryb zabroniony jest z użyciem spinningu.
 10. Podczas wykonywania amatorskiego połowu ryb zabrania się:
  • stosowania zanęt;
  • wchodzenia w pas roślinności przybrzeżnej;
  • stosowania żywca pochodzącego z innego zbiornika wodnego.
 11. Podczas wykonywania armatorskiego połowu ryb należy zachować porządek na zajmowanym przez siebie stanowisku.
 12. Należy przestrzegać następujących dziennych, ograniczeń ilościowych złowionych ryb:
  • lin – 1 sztuka;
  • szczupak – 1 sztuka;
  • leszcz – 10 sztuk;
  • inne gatunki ryb – 5 kg.
 13. Podczas armatorskiego połowu ryb obowiązuje zakaz połowu następujących gatunków tryb w określonych wielkościach:
  • szczupak do 50 cm;
  • kleń do 25 cm;
  • jaź do 25 cm;
  • wzdręga do 15 cm;
  • lin do 25 cm;
  • okoń do 20 cm.
 14. Zabrania się połowu sandacza, siei i węgorza. Przypadkowo złowione osobniki należy niezwłocznie wpuścić w miejscu złowienia. Zabrania się przenoszenia do innych jezior.
 15. W przypadku złowienia następujących gatunków: raków pręgowatych Orconectes limosusraków sygnałowych Pacifastacus leniusculus oraz ryb z gatunków trawianka Perccottus glenii, czebaczek amurski Pseudorasbora parva i sumik karłowaty Ictalurus nebulosus nie należy wpuszczać ich ani do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.
 16. Zezwolenie wędkarskie ważne jest tylko z kartą wędkarską.
 17. Młodzież do lat 14-tu nieposiadająca karty wędkarskiej może wykonywać amatorski połów ryb pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej aktualną kartę wędkarską, z wykorzystaniem tylko jednej wędki.
 18. Każdy posiadacz wykupionego zezwolenia zobowiązany jest prowadzić rejestr połowów wędkarskich stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia Dyrektora Parku nr 13/15 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie udostępniania jezior Parku Narodowego „Bory Tucholskie” dla amatorskiego połowu ryb. Wypełniony rejestr należy oddać w siedzibie Parku do 15 listopada każdego roku, na który ważne było zezwolenie. Zwrot wypełnionego rejestru jest jednym z warunków otrzymania zezwolenia w roku następnym.
 19. Dojście do wyznaczonych stref amatorskiego połowu ryb należy realizować oznakowanymi szlakami turystycznymi i ścieżkami dydaktycznymi. Zabrania się przemieszczania i wchodzenia w strefy ochrony ścisłej, czy strefy ochrony zwierząt, roślin i grzybów.
 20. Wprowadzenie okresowego zakazu wstępu na teren Parku Narodowego „Bory Tucholskie” jest jednoznaczne z zakazem amatorskiego połowu ryb na terenie Parku.
 21. Park Narodowy „Bory Tucholskie” nie zwraca kosztów poniesionych na wykupienie zezwolenia na amatorski połów ryb w przypadku wprowadzenia zakazu wstępu, o którym mowa w pkt. 20.

Chciałbyś odpocząć od swoich codziennych obowiązków? Marzy Ci się las, jezioro, cisza i odpoczynek? Zapraszamy więc do Borów Tucholskich! Stanica Wodna PTTK Albatros w Sokole Kuźnicy ugości niesamowitym klimatem, rozrywkami w towarzystwie przepięknej natury oraz świeżego, nie zatrutego spalinami powietrza.